preloader

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te herroepen. In dat geval is ons retour- en teruggavebeleid van toepassing conform onze Algemene voorwaarden. Dat beleid omvat het volgende:

Bij aankoop van goederen via internet heb je het recht de koop gedurende 14 dagen bedenktijd na ontvangst van de goederen – zonder opgaaf van reden – te ontbinden met behulp van het “formulier voor herroeping” wat je kunt vinden in de Algemene voorwaarden. De goederen dienen in dat geval, binnen 14 dagen na de ontbindingsdatum, op kosten van de afnemer aan Kaddey Golf BV te worden geretourneerd. Je dient de retour te zenden goederen tegen schade, verlies en diefstal te verzekeren voor de duur van de terugreis.

Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van het herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Kaddey Golf te retourneren.
Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan zal Kaddey Golf BV na ontvangst van de retour gezonden goederen de koopprijs, eventueel verminderd met de niet door afnemer betaalde vervoerskosten, binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen aan afnemer restitueren.

Voor het retourneren van producten of voor vragen of opmerkingen rondom ons retour- en teruggavebeleid kan je altijd rechtstreeks contact met ons opnemen. Wij helpen je dan graag verder.