preloader

Shoedryer

Getting Started

(1) Kies de juiste locatie

Plaats je Shoe Dryer op een stabiele plek, op een plek die goed doorlucht en met een temperatuur van boven de 15 graden C. Denk aan een garage of plek bij de voordeur. Wees er zeker van dat de lucht inlaat vrij is. 

(2) Prepareer de Shoe Dryer

Draai de schoenhouders omhoog. Steek de stekker in het stopcontact.

Uw Shoe Dryer is nu klaar voor gebruik.

(3) Plaats de schoenen op je Shoe Dryer

Plaats de schoenen over de houders zoals aangegeven op tekening nr. 3. Druk op de knop om te starten. Kies voor textielen schoenen de knop 4a. De schoenen worden 25 minuten gedroogd op 65 graden C. Kies 4b voor leren schoenen. Het drogen gebeurt dan op 45 graden en duurt 45 minuten. Als je twee keer op de knop drukt, duurt het programma twee keer zo lang: 50 minuten / 90 minuten. Als het programma is afgelopen en de verlichting uit is, blijft de Shoe Dryer nog 5 seconden afkoelen en stopt de Shoe Dryer automatisch.

(4a) Textiel schoenen

Druk op de knop Textielschoen. De lucht wordt 65 graden C. Druk eenmaal voor 25 minuten en tweemaal voor 45 minuten. Druk een derde keer om de Shoe Dryer uit te zetten.

(4b) Leren schoenen

Druk op de knop met de Lederen schoen. De lucht wordt 45 graden C. Druk eenmaal voor 45 minuten en tweemaal voor 85 minuten. Druk een derde keer om de Shoe Dryer uit te zetten.

(5) Ozone knop

Druk op deze knop om de Ozon aan of uit te schakelen. Lees hieronder meer over hoe dit werkt.

*Adapter

1. Schuif de adapter over een poot van de schoendroger tot ongeveer het midden, zie afbeelding links.

2. Schuif de gesloten handschoen over de adapters, zie afbeelding.

3. Zorg dat er een goede doorgang is naar de binnenkant van de handschoen.

4. Zet de schoendroger aan en voel of er een luchtstroom uit de adapter komt.

5. Als dit niet het geval is, probeer dan te zien waar de luchtstroom wordt onderbroken. Verplaats vervolgens de adapter naar dat gebied voor een goede circulatie.

Ook geschikt voor:

– Laarzen

– Bergschoenen

– Andere handschoenen

– Dichte schoenen

– Bokshandschoenen

– Andere dichte schoenen

*Parfum kit

1. Schuif de adapters van de parfumset over de poten van de schoendroger.

2. Klik de parfumkaart in de adapter.

3. Schuif de schoenen over de pootjes.

4. Start het gewenste programma

Onderhoud

U kunt de Shoedryer schoonmaken met een vochtige, zachte doek en een klein druppeltje afwasmiddel, maar maak de Shoedryer niet nat. Gebruik geen schuurmiddelen of harde borstels. Gebruik een zachte borstel om stof en vuil van het luchtrooster te verwijderen. Dompel de Shoedryer nooit onder in water.

Tips voor veilig gebruik

Lees voor gebruik aandachtig de volgende veiligheidsinstructies.

Ga altijd voorzichtig om met elektrische apparatuur. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik de Shoedryer op een goed geventileerde plek en niet in een ruimte waar de hele dag mensen aan het werk zijn. De Shoedryer gebruikt ozon om geurtjes effectief te verwijderen. Te veel ozon is niet goed voor de luchtkwaliteit en kan hoofdpijn of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Plaats het apparaat op een stevige ondergrond en zorg ervoor dat uw Shoedryer altijd rechtop staat tijdens gebruik. Zorg er ook voor dat de luchtinlaten – de roosters aan de zijkanten – vrij zijn. Gebruik de Shoedryer niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een erkende reparateur, omdat dit gevaar kan opleveren.

De Shoedryer is geen speelgoed. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat kinderen de Shoedryer alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren of er wijzigingen in aan te brengen. Dit kan leiden tot letsel, brand of andere storingen. Laat reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de droger alleen uitvoeren door een erkende reparateur. Bij problemen of vragen kun je altijd contact opnemen met de Kaddey klantenservice. Als je zelf onderdelen verwijdert of onderhoudswerkzaamheden probeert uit te voeren, vervalt de garantie. Houd de droger uit de buurt van water, vuur, brandbaar gas en bijtende stoffen.

Hoe het werkt

De Shoe Dryer geeft ozon af aan je schoen. De meest natuurlijke en effectieve methode om geurtjes te bestrijden. De ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke straling. Maar ozon heeft ook krachtige desinfecterende eigenschappen. Het is de meest natuurlijke manier om bacteriën en schimmels onschadelijk te maken en geurtjes te verwijderen. De gemiddelde hoeveelheid ozon die de Shoe Dryer produceert is extreem klein en valt binnen de wettelijke grenswaarde (GSW) van de Gezondheidsraad. Na enige tijd zetten ozondeeltjes zich weer om in zuurstof (O2).

Veiligheid

Houd u strikt aan de richtlijnen in deze handleiding om dit product veilig te gebruiken en mogelijk letsel of schade aan u of anderen te voorkomen. Zorg ervoor dat u de inhoud van deze handleiding begrijpt voor correct gebruik van uw Shoe Dryer Als u twijfelt, neem dan contact met ons op via [email protected]

1 Jaar Garantie

Uw Shoedryer wordt geleverd met 1 jaar garantie. De garantie gaat in op de datum van aankoop. De aankoopdatum wordt automatisch geregistreerd. Schade aan de buitenkant, schade als gevolg van onjuist gebruik, ongelukken, reparaties of wijzigingen door niet-erkende reparateurs of apparaten die voor commerciële doeleinden zijn gebruikt, vallen niet onder deze garantie. De Shoedryer is van uitstekende kwaliteit. Wij zijn ervan overtuigd dat u vele jaren plezier zult hebben van uw Shoedryer. Neem contact met ons op als u vragen of opmerkingen heeft.