Veiligheid

Volg deze richtlijnen zorgvuldig op:

Om uw veiligheid en de levensduur van uw product te garanderen, dient u deze veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig te lezen en op te volgen:

Montage en demontage:
Volg altijd de bijgeleverde instructies voor montage en demontage. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed vastzitten voor gebruik. Wees voorzichtig en let op uw vingers bij bewegende delen van de trolley.

Gewichtslimieten:
Overschrijd de aanbevolen gewichtslimiet van 15 kg of 33 lbs voor de trolley niet. Overbelasting kan schade veroorzaken en een veiligheidsrisico vormen.

Correct gebruik:
Gebruik de trolley alleen voor het beoogde doel. Gebruik de trolley niet voor het vervoeren van personen of andere voorwerpen die niet bedoeld zijn voor golftrolleys.

Terrein:
Wees voorzichtig op oneffen of steil terrein. Zorg ervoor dat de trolley stabiel en stevig staat, vooral wanneer u bergop of bergaf gaat.

Remmen:
Gebruik altijd de remmen wanneer de trolley stilstaat om wegrollen te voorkomen.

Accessoires:
Zorg ervoor dat alle accessoires goed bevestigd en vastgezet zijn. Gebruik geen beschadigde of kapotte accessoires.

Kinderen:
Houd de trolley en de onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen. Het is geen speelgoed en mag niet worden gebruikt door kinderen zonder toezicht van een volwassene.

Onderhoud:
Controleer de trolley regelmatig op tekenen van slijtage. Vervang of repareer beschadigde onderdelen onmiddellijk om een veilige werking te garanderen.

Opslag:
Bewaar de trolley op een droge plaats wanneer deze niet in gebruik is. Vermijd blootstelling aan extreme temperaturen of barre weersomstandigheden.

Hantering:
Let op je omgeving wanneer je de trolley gebruikt. Vermijd botsingen met andere golfers, karren of obstakels.